Nog niet gevloerd
Overeind blijven als je bijna burn-out bent

Een burn-out is er ineens. De weg ernaartoe vol stress en vaak erg lang.  Als we de signalen van een mogelijke aankomende burn-out herkennen, kunnen we er ook iets aan doen. 

‘Nog niet gevloerd’ helpt je de signalen te herkennen en om te gaan met schaamte die vaak schuil gaat achter het gevoel van tekortschieten en niet goed genoeg voelen. Het boek ontrafelt het uithollende mechanisme van perfectionisme en breekt een lans om van je kwetsbaarheid je kracht te maken.

‘Nog niet gevloerd’ geeft bijna-burn-out’ers sleutels om de kans op burn-out af te wentelen en hun leidinggevenden sleutels om het échte gesprek met hen aan te gaan en zo tot een ondersteunende aanpak te komen. 

Nog niet gevloerd

geeft sleutels voor medewerkers en hun leidinggevenden om overeind te blijven als je bijna-burn-out bent.

Uit de schaamte, in de moed​

Mariska Cornelissen dook met ex-burn-out’ers en leidinggevenden terug in de tijd naar de fase voorafgaand aan de burn-out: de bijna-burn-outperiode. De patronen die uit de bijna-burn-outperiode naar voren komen verbindt ze met de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheid, schaamte, moed en leiderschap van bestsellerauteur Brené Brown.

‘In deze tijd waarin veel organisaties het perfecte plaatje omarmen is het geluid van Mariska Cornelissen er eentje die we ook moeten horen. Nog niet gevloerd is een aanrader voor iedereen die in deze veranderende en onvoorspelbare wereld overeind wilt blijven.’

 

Ria van Dinteren

auteur op het gebied van management en het brein​

Winkelwagen