Een jaar lockdown en maatregelen

Stress, angst, eenzaamheid, frustratie, verveling. Iedereen heeft het wel eens in meer of mindere ervaren na bijna een jaar van verschillende lockdowns. Welke gevolgen deze lockdowns heeft voor iedereen hoef ik niet te beschrijven, daar zijn al vele woorden aan gewijd. 

Passiviteit en frustratie
Een ding is zeker een jaar lang zonder perspectief met de beperkingen die er nu zijn is pittig. Dat ervaren we allemaal. Je wordt passief, je stagneert en je blijft maar denken wanneer is deze ellende nou eens voorbij? Waren we in de eerste golf nog heel erg hands on en stroopten we de mouwen op om allerlei klusjes aan te pakken waar we nooit aan toe kwamen, omdat het druk was. Nu geven we onszelf op ons kop: hebben we de tijd en ruimte om klusjes te doen, doen we het niet! Waarom lukt het me niet om al die foto’s eens mooi te archiveren, ik heb er nu alle tijd voor! De energie in het begin heeft plaats gemaakt voor passiviteit en frustratie.

Geen perspectief maakt passief
Het al een jaar zonder perspectief leven eist zijn tol. Hoe deal je daar nu mee? Ik moet denken aan de quote: ‘You don’t have to see the whole staircase just take the first step’. Geen perspectief maakt passief. Vragen als ‘hoe lang gaat het nog duren, komt er ooit een eind aan?’ blijven rondcirkelen in  ons hoofd. Het liefst willen we de hele trap zien, dan weten we waaraan toe zijn en dan kunnen we ons daarop instellen. Maar hier steeds mee bezig zijn kost veel energie en brengt je niet veel verder. De kunst is dus om een kleine stapjes vooruit te kijken. Bij de dag te leven. Wat ‘voedt’ me nu? Wat geeft me nu voldoening? Hoe kan ik aan vandaag betekenis geven….?

Neem regie in handen
Leven in verbinding met de innerlijke bron die je voedt is de sleutel. Wat zijn jouw waarden die betekenis geven aan je leven? Wanneer je vanuit waarden gaat leven neem je meer regie in handen. Je leeft namelijk vanuit dat wat je belangrijk vindt en daar krijg je ook een goed gevoel bij, dat geeft kracht. Waarden zijn als het licht in de duisternis, lichtpuntjes die je leiden in de uitdagingen van het leven. Het geeft je een stuur in handen om richting te geven in je leven. Weten wat je waarden zijn vergt zelfonderzoek en reflectie, maar ik kan je verzekeren dat dat meer dan de ‘moed’ waard is.

Eigen keuzes maken
Heb je geen helder besef van je waarden, dan laat je je leiden door wat je omgeving je aanbiedt. Dat wordt dan leidend. En in deze tijd komt er veel op ons af. Als je niet een helder besef hebt van wat jij belangrijk vindt, de waarden die gids zijn van jouw leven, ben je al snel een speelbal geworden van je omgeving. Ik vergelijk het altijd met een flipperkast. Het balletje wat de hele tijd alle kanten op gaat ben jij. Je wordt alle kanten op geschoten als je niet vanuit je authentieke ik het leven aangaat. En de kunst is nu juist om zelf aan de trekker van de flipperkast te staan. Wat wil ik? Welke keuzes maak ik?

Waarden geven houvast in lastige tijden
Een helder besef van je waarden geeft je houvast en richting in lastige tijden. Leven volgens je waarden biedt altijd openingen ook al zijn de mogelijkheden door de lockdown beperkt. Is verbinding een belangrijke waarde voor je. Kijk wat mogelijk is nu vandaag. Afspreken met meerdere mensen is nu niet mogelijk, maar behoefte aan verbinding kan ook ingevuld worden door een fijne wandeling met een goede vriend. Is vrijheid een belangrijke waarde voor je, dan kan je je nu behoorlijk beperkt voelen door alle maatregelen. Toch dienen zich altijd mogelijkheden aan. Ik denk dat veel mensen zich vorige week behoorlijk vrij hebben gevoeld tijdens het schaatsen vorige week op de prachtig bevroren meren.

Positieve mindset
Het mooie van waarden is dat het meer ruimte geeft en dat het inspireert om te ontdekken wat er nog meer mogelijk is. Juist beperking prikkelt de creativiteit, maar daar is wel een positieve mindset voor nodig. Nieuwsgierigheid, zelfkennis is dan essentieel en het gevoel hebben van autonomie. Lange tijd niet zelf bepalen wat je wil en te veel ‘moeten’ kan burn-outklachten veroorzaken of eerder misschien in deze tijd een bore-out. Leven naar je waarden kan je weer een eigenaarschapsgevoel geven en je autonomie vergroten. Op hun beurt geven ze weer een positieve impuls aan je gevoel van eigenwaarde en zorgen ervoor dat je regie weer in eigen hand neemt. Dus zit je in een dip geef je zelf ruimte om met je ‘waardenregister’ aan de gang te gaan. Onderzoek ze, benoem ze en probeer ze elke dag bewust te leven. Zo neem je weer regie in eigen hand.

Wil je meer inspiratie om je mentale veerkracht te vergroten. Lees dan mijn boek ‘Nog niet gevloerd’. 

Winkelwagen