Ontwikkel leergierigheid door moed te tonen

Durf te leren (artikel gepubliceerd in TvOO-magazine van december 2017) Een leven lang leren is een belangrijke voorwaarde om je duurzaam in te kunnen zetten in je (werkend) leven. Een flinke portie leergierigheid kun je dan goed gebruiken. Een leven lang leren betekent echter ook dat je je leven lang in situaties zult verkeren die […]